Noa receives the Shulamit Aloni Life Time Achievement Award